nadzemni-bazeny.cz

Marimex | Marimex Startovací sada Spa | 11313110

Tento žádaný produkt Marimex | Marimex Startovací sada značky Marimex máte možnost nakoupit u nás právě za outletovou cenu! Nyní pořídíte jen za 899 Kč.
EAN: 8590517012587
Marimex | Marimex Startovací sada Spa | 11313110

Startovací set bazénové chemie pro snadné a rychlé zprovoznění vířivky. 

Pro jaký bazén je produkt vhodný

Vířivky 

Set obsahuje:

Marimex Kyslíkové tablety 0,5 kg
Marimex Aktivátor 0,6 l
Marimex Odpěňovač 0,6 l (+ rozprašovač)
Testovací pásky O2

Dávkování

Detailní dávkování je na obalu 

Informace o typu nebezpečnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008: NEBEZPEČÍ – Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.